Toestemming publicatie foto’s en video’s

 

Beste ouder/verzorger,

Graag vragen wij uw toestemming tot het maken van teamfoto's, actiefoto's en foto's met VIPS tijdens het kamp. Deze worden ter herinnering in online albums geplaatst en zijn ook voor u te downloaden. Tevens kunnen deze gebruikt worden voor wervingsuitingen van ProCamp (website, folder, poster e.d.). Maar uiteraard worden deze nooit aan derden verstrekt en zal er nimmer een naam bij vermeld worden. Indien u dit geen probleem vindt vragen wij u het vinkje aan te kruizen. Door de nieuwe AVG wet is uw toestemmimg noodzakelijk. Alvast dank.

Verdere uitleg
Op onze voetbalkampen laten wij u met foto’s en video’s zien waar we mee bezig zijn. Opnames worden gemaakt tijdens verschillende gelegenheden. Bijvoorbeeld tijdens de opening en afsluiting van het kamp, trainingen, animatie en de lunch. Ook uw zoon/dochter kan op deze foto’s (en soms in video’s) te zien zijn.

Natuurlijk gaan we zorgvuldig om de beelden. Wij plaatsen geen impressies waardoor deelnemers schade kunnen ondervinden. We plaatsen bij de opnames geen namen. Toch vinden we het belangrijk om uw toestemming te vragen voor het gebruik van de beelden van uw zoon/dochter. Het is goed mogelijk dat u niet wilt dat foto’s van uw kind op internet verschijnen.

Uw toestemming geldt alleen voor foto’s en video’s die door ons, of in onze opdracht worden gemaakt. Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens de voetbalkampen. ProCamp heeft daar geen invloed op, maar wij gaan ervan uit dat deze ouders ook terughoudend zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet.

U mag natuurlijk altijd terugkomen op de door u gegeven toestemming. Ook mag u op een later moment alsnog toestemming geven. U kunt dan een mail sturen naar info@procamp.nl of bij de start van het voetbalkamp aangeven.

Alvast bedankt voor uw medewerking.

LEUK DAT JE TOT HET EINDE LEEST!

Als eerste op de hoogte van nieuws en winacties?