Update Coronavirus (10 juli)

Het Coronavirus heeft gevolgen voor onze voetbalkampen. Op deze pagina hebben we alle informatie voor je verzameld.

Update: 10-7-2021, 10.00 uur


Voor alle deelnemers, trainers, begeleiders en ouders/verzorgers willen we een leuk en vooral veilig voetbalkamp organiseren. Om alles in goede banen te leiden willen we iedereen vragen om onderstaande maatregelen in acht te nemen. Zo maken we er samen een prachtige voetbalweek van.


COVID-19 Protocol
Deelnemers (t/m 17 jaar)
Voor deze groep gelden, zowel binnen als buiten, geen beperkingen met onderling contact. Wel is er een gezondsheidscheck door middel van het informatieblad die je bij de start van het kamp kunt afgeven.

Trainers/begeleiders
Houd altijd 1,5 meter afstand van elkaar. Voor de afstand naar kinderen t/m 12 jaar zijn er geen restricties. Ten opzichte van kinderen van 13 jaar en ouder wordt geadviseerd om zoveel mogelijk de 1,5 meter maatregel te bewaren waar mogelijk.

Ouders/verzorgers
Zijn welkom op het complex om te komen kijken. Wel dienen zij 1,5 meter afstand van elkaar te houden, mogen ze de kleedkamers niet betreden en kiezen een vaste plek langs het veld.

Kiss&Ride (ochtend)
Om drukte op en rond het complex te spreiden willen we iedereen zoveel mogelijk verzoeken om gebruik te maken van het Kiss&Ride principe. Bij kinderen die het spannend vinden mogen ouders mee het complex op, uiteraard dienen zij 1,5 meter afstand te houden van andere volwassenen.

Lunch
Trainers, begeleiders en deelnemers wassen voor en na de lunch hun handen. Daarnaast heeft iedereen elke dag dezelfde zitplaats.

Kleedkamers
De kleedkamers zijn toegankelijk voor kinderen en trainers. De kleedkamers worden enkel gebruikt voor het omkleden. Douchen doen we thuis.


Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop.


Mijn kind zit op het basisonderwijs en heeft verkoudsklachten. Mag hij/zij meedoen?
Kinderen die naar de basisschool gaan moeten thuisblijven en zich laten testen bij klachten. Dus zowel met milde klachten (loopneus, verkoudheid, niezen en keelpijn) als met zware klachten (veel hoesten, koorts of benauwdheid). Kinderen die af en toe hoesten, en kinderen die astma, hooikoorts of chronische luchtwegklachten hebben, hoeven niet getest te worden als ze geen andere klachten hebben. Huisgenoten blijven ook thuis als het kind naast milde klachten last heeft van koorts of benauwdheid.

Laat jij je kind niet testen? Dan mag het pas weer naar het voetbalkamp als het 24 uur volledig klachtenvrij is. Huisgenoten mogen dan ook uit quarantaine.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona

Mijn kind zit op het voortgezet onderwijs en heeft verkoudsklachten. Mag hij/zij meedoen?
Voor kinderen die op de middelbare school zitten of ouder zijn dan 13 jaar blijven dezelfde regels gelden. Bij klachten: blijf thuis en laat je testen. Zij blijven ook thuis en laten zich testen na contact met iemand met corona.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona